Gokartskola

Gokartskola Junior 2019

Vi kan nu erbjuda en gokart skola för juniorer 8-14 år under 1 lördagsförmiddag och 2 söndagsförmiddagar på Gokartstadion ÖS-WE ring.

Vårt fokus är att under lättsamma och roliga former köra så mycket gokart som möjligt.

Vi kommer även att gå igenom regler, flaggor, spårval, bromspunkter, formeringsvarv, omkörningar, positionering. Vid behov och tid kan vi även erbjuda individuella tips för deltagarna. Våra instruktörer har tävlat på nationell och internationell nivå.

Enklare mellanmål ingår dricka, yoghurt och frukt.

18/5 8:30 – 11:00 Nivå 1 Minst 40 min körning.

26/5 8:30 – 11:00 Nivå 1 Minst 40 min körning.

2/6 8:30 – 11:00 Nivå 2 Minst 40 min körning.

Ålder 8-14 år.Längd minst 125 cm.

Målsättning: Ha roligt med massor av gokartkörning.

Förkunskap: Kunna förstå instruktioner på Svenska eller Engelska. Man bör även ha kört gokart minst en gång tidigare.

Utrustning: Vi tillhandahåller all utrustning. Man kan ha egna handskar och hjälm.

Klädsel: Ledig klädsel och gymnastikskor.

Gokarts: Caroli MiniHammer 4.5 hk.

Max 20 deltagare som delas in i 2 grupper efter ålder.

Pris 1975:- för 19/5, 26/5 Nivå 1.

Pris 975:- för 2/6 Nivå 2. Förkunskap är Nivå 1 eller motsvarande

Pris 2850:- för 19/5, 26/5 och 2/6. Nivå 1 och 2

Om man missar ett tillfälle blir man delvis kompenserad med 3 dropin biljetter per tillfälle.

Betalning sker på plats vid första tillfället. Skicka din anmälan till info@gokartstadion.se. Ange namn,ålder,längd + namn och telefonummer till vårdnadshavare.

Har du några funderingar? Skicka e-post till info@gokartstadion.se.All körning görs på egen risk och godkänns av vårdnadshavare.

Gokartskola 2019

Vi kan även erbjuda en gokart skola för de lite äldre från 14 år under 3 måndagskvällar på Gokartstadion ÖS-WE ring.

Vårt fokus är att under lättsamma och roliga former ge dig möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt.

Vi kommer även att gå igenom spårval, regler, bromspunkter, formeringsvarv, omkörningar, positionering. Vid behov och tid kan vi även erbjuda individuella tips för deltagarna. Våra instruktörer har tävlat på nationell och internationell nivå.

20/5 18:00 – 20:00 Nivå 1 Minst 30 min körning.

27/5 18:00 – 20:00 Nivå 2 Minst 30 min körning.

3/6 18:00 – 20:00 Nivå 2 Minst 30 min körning.

Ålder från 14 år. Längd minst 140 cm.

Målsättning : Utvecklas som gokart förare.

Förkunskap: Kunna förstå instruktioner på Svenska eller Engelska. Man bör även ha kört gokart ett antal gånger tidigare.

Utrustning : Vi tillhandahåller all utrustning. Man kan ha egna handskar och hjälm.

Klädsel : Ledig klädsel och gymnastikskor.

Gokart: Caroli Hammerhead.

Max 30 deltagare som delas in i 2 grupper efter ålder.

Pris 975:- för 20/5, 27/5 Nivå 1.

Pris 1975:- för 27/5 och 3/6 Nivå 2. Förkunskap är Nivå 1 eller motsvarande. Deltagare som har deltagit i nivå 1 har förtur.

Pris 2850:- för 20/5, 27/5 och 3/6.

Om man missar ett tillfälle blir man delvis kompenserad med 3 dropin biljetter per tillfälle.

Betalning sker på plats vid första tillfället. Skicka din anmälan till info@gokartstadion.se. Ange namn,ålder,längd + namn och telefonummer till vårdnadshavare om du är under 18 år.

Har du några funderingar? Skicka e-post till info@gokartstadion.se.All körning görs på egen risk och godkänns av vårdnadshavare om du är under 18 år.

Junior ÖS-WE Ring Open

Junior ÖS-WE Ring Open är till för dig som vill bättre på att köra gokart men saknar någon att köra med.

Perfekt för dig som har deltagit i vår gokartskola och vill testa dina kunskaper.

Datum 2019-06-06 kl 16:00-18:00

Ålder: Från 8-14 år och minst 125 cm. Gokart: Caroli MiniHammer 4.5 hk

Det ska vara kul att köra och vi kan därför ändra förutsättningarna för att uppmana till jämna race med många omkörningar.

Förkunskap: Kunna förstå instruktioner på Svenska eller Engelska. Man bör även ha kört gokart ett antal gånger tidigare.

Förtur: Har du deltagit i vår gokartskola har du förtur.

Utrustning: Vi tillhandahåller all utrustning. Man kan ha egna handskar och hjälm.

Klädsel: Ledig klädsel och gymnastikskor.

Gokarts: Caroli MiniHammer 4.5 hk.

Körform

Genomgång av regler

Alla kör 3 gånger

Tidskörning 8 min. Bästa tid över 2 varv.

Heat 7 Varv

Final 9 varv

Priser till alla deltagare

Pris 450:-

Anmälan skickas till info@gokartstadion.se

ÖS-WE Ring Open

ÖS-WE Ring open är till för dig som vill bättre på att köra gokart men saknar någon att köra med.

Perfekt för dig som har deltagit i vår gokartskola och vill testa dina kunskaper.

Datum 2019-06-06 kl 16:00-18:30

Från 14 år ooch 140 cm. Gokart: Caroli Hammerhead

Det ska vara kul att köra och vi kan därför ändra förutsättningarna för att uppmana till jämna race med många omkörningar.

Förkunskap: Kunna förstå instruktioner på Svenska eller Engelska. Man bör även ha kört gokart ett antal gånger tidigare.

Förtur: Har du deltagit i vår gokartskola har du förtur.

Utrustning: Vi tillhandahåller all utrustning. Man kan ha egna handskar och hjälm.

Klädsel: Ledig klädsel och gymnastikskor.

Gokarts: Caroli Hammerhead.

Körform

Alla kör 4 gånger

Tidskörning 8 min. Bästa tid över 2 varv.

Heat 8 Varv

Förfinal 8 Varv

Final 15 varv

Prisutdelning till 3 första

Pris 600:-

Anmälan skickas till info@gokartstadion.se