Barn 0-6 år

Kid-Racer

Lilla banan som byggdes 1974 är till för de allra minsta.

Vi anpassar farten efter ålder

0-3 år 2 km/h

4-5 år 4 km/h

6 år 6 km/h

Som snabbast går det att köra i ca 10km/h men då måste man ha hjälm

All körning görs på egen risk.

En vuxen är alltid med som ansvarig som antingen kan åka med eller stanna bilen med en fjärrkontroll.

Pris 80:- för 8 minuters körning.